Общи условия

Тези условия се отнасят до използването на всякаква информация, снимки, документи и / или други услуги в онлайн на provocative.bg (наречен накратко „Уебсайт“).
Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да се регистрирате и / или да поръчате стоки от Уебсайта.

Уебсайтът се управлява от ПРОВОКАТИВ БРАНД ЕООД, с настоящ адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. София, ул.Арх.Никола Лазаров 13 ДДС номер: BG206624923

ПРОВОКАТИВ БРАНД ЕООД си запазва правото периодично да преразглежда и изменя настоящите Общи условия.
В момента, в който посещавате или поръчвате стоки от Уебсайта, Вие се съгласявате с Общите условия.

Ако имате въпроси относно Уебсайта, моля свържете се с нас на +359878101116 или на имейл info@provocative.bg

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

Онлайн страниците на Уебсайта provocative.bg може да съдържат връзки към други сайтове в Интернет. ПРОВОКАТИВ БРАНД ЕООД изрично заявява, че няма влияние върху оформлението или съдържанието на свързаните страници. Ето защо ПРОВОКАТИВ БРАНД ЕООД се разграничава от съдържанието на свързаните страници на трети страни. Този отказ важи за всички показвани връзки и за цялото съдържание на страниците, към които водят връзките.

ПРОВОКАТИВ БРАНД ЕООД полага всички усилия, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

ПРОВОКАТИВ БРАНД ЕООД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ПРОВОКАТИВ БРАНД ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

ПРОВОКАТИВ БРАНД ЕООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Страницата.

ПРОВОКАТИВ БРАНД ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

ПРОВОКАТИВ БРАНД ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Освен ако не е посочено друго, правата върху интелектуална собственост в съдържанието на всички страници в този Уебсайт са собственост или лицензирани на provocative.bg или се използват с разрешението на собственика.

Съдържанието на този Уебсайт не може да бъде копирано, възпроизвеждано, променяно, изтегляно или използвано под каквато и да е форма без предварително писмено разрешение от ПРОВОКАТИВ БРАНД ЕООД.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Личните данни, които предоставяте на provocative.bg ще бъдат използвани единствено и само във връзка в обслужването Ви като клиент – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с Вас и доставяне на информация под формата на информационен бюлетин (абонаментът, за който можете да отмените по всяко време). Provocative.bg Ви гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели различни от упоменатите в Политиката за поверителност на данни.